Program pocztowy

Klient poczty elektronicznej (ang.Mail User Agent (skrót MUA}) – program pocztowy służący użytkownikowi do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej.

W przypadku wysyłania poczty program ten korzystając z protokołu SMTP łączy się z serwerem SMTP i przesyła mu maile. W przypadku odbierania poczty MUA łączy się z serwerem poczty i odbiera ją korzystając z protokołów POP3 lub IMAP.

Więcej na ten temat (pl.wikipedia.org)

Powrót do FAQ & Pomoc